– prolog, – ustalenie kodowania znaków,
– nagłówek, – menu,
– artykuł (zawiera nagłówki, tekst itd.),
– główna część witryny (główna kolumna), – elementy uzupełniające (np. boczna kolumna z widgetami), – stopka.